massiva furugolv

Ett massivt trägolv är alltid i tiden

I hundratals år har vi lagt in massiva trägolv i våra hus. De är slittåliga och blir bara vackrare med årens patina. Du kan slipa dem under en hel livstid om du så önskar. Våra massiva furugolv är ändspontade, med svagt dövade hörn och de finns antingen obehandlade om du vill behandla dem själv, eller färdigbehandlade med en vit vaxolja. Ett massivt trägolv är levande vilket betyder att det rör sig efter årstiderna. Golvet är därför torkat till ca 9% +/- 2%, vilket motsvarar en relativ luftfuktighet på ca 50% vid ca. 20°C. Detta för att golvet skall röra sig så lite som möjligt. Trägolv krymper eller sväller efter rådande luftfuktighet i omgivningen.

Det går bra att antingen skruva eller spika golvet, men vi rekommenderar skruvning. För bästa resultat använd lämplig trägolvskruv. Vid befintliga undergolv och vid golvvärme ska det skruvas. Vill man ha ett styvare golv med bättre bärighet och möjlighet till fler slipningar bör man välja 27 mm tjockt golv. Eventuella felaktigheter i brädorna måste påpekas före läggning för att kunna reklameras. Golvbrädor som är monterade anses godkända och ger därför inte rätt till reklamation.

Golvvärme

Våra golv passar ihop med golvvärme, men man måste räkna med större rörelse i golven än vid konventionell uppvärmning. Vid golvvärme rekommenderar vi att golven skruvas.
OBS! Läs informationsbladet på www.golvbranschen.se. Vid läggning på golvvärme skall alltid godkänd fuktspärr användas.

Före montering

Se till att reglar och undergolv är torra innan inläggning. Kontrollera att undergolvet är plant. Lägg lumppappen heltäckande på befintligt undergolv och remsor på reglar.Betonggolv måste fuktspärras. Använd en godkänd fuktspärr. Förvara golvet i obruten förpackning i 2-3 dagar i normal rumstemperatur ca 20°C innan läggning. Bryt folien på buntarna efter hand du lägger golvet, inte tidigare.
Tillverka en slagbit, bäst är att ta en ca 60 cm lång bit av golvbrädorna och bryt eller tälj bort överdelen på noten.
OBS! Slå ej mot kanten ovan fjädern.

Montering

Använd distansklossar mellan bräda och vägg så en spalt på 7-10 mm uppstår. Första brädan placeras med notsidan mot väggen. Se till att brädorna ligger dikt an mot regeln.

Skruva på skrå i 60-70° på fjäderns ovansida. Skruva vid varje regel. Vid befintligt undergolv får skruvavståndet max vara 600 mm, vid behov tätare tex brädor med kantkrok.

Använd slagkloss till att få ihop bitarna. Använd en kofot till att pressa ihop ändarna, tänk på att skydda väggen mot tryckmärken. Ändsponten kan ev. limmas för att få tätare skarvar. Det ska ske på fjäderns ovansida. Vi avråder våra kunder från att hellimma våra golv, så kallad flytande golv.

Den sista brädan i första raden kapas till rätt längd och den överblivna biten används som början på rad 2. Försök dock, att fördela brädorna så att inte två fogar hamnar jämte varandra inom samma mellanrum, mellan reglar.

Vid den sista raden måste man eventuellt klyva brädan på längden. Glöm inte att ta hänsyn till spalt mot väggen. Om den sista biten är för smal för att skruva fast kan man limma ihop med den näst sista brädan. Limma då längs hela brädan och sätt den i press med hjälp av distansklossar tills limmet torkat. Avlägsna sedan alla distansklossar.

Underhåll av fabriksbehandlade golv

Dammsug eller sopa golvet.

Efter golvet är monterat ska man fukttorka golvet med Herdins golvsåpa enligt instruktion gällande grundbehandling på dunken för ytterligare skydd innan golvet börjar användas.

All rengöring ska ske i plankornas längdriktning. Man får ej använda gul eller grön såpa, endast äkta golvträsåpa som återfettar golvet. Herdin golvsåpa är en speciellt framtagen träsåpa för trägolv som är en återfettande såpa som tätar träets porer effektivt samt skyddar mot smuts och spill tränger in. Fördelen med såpan är att den rengör, återfettar och underhåller ytan samtidigt. När det gäller städning och underhåll se bruksanvisning på såpan eller www.stigma.se.

Obehandlat golv

Vid köp av obehandlat golv måste golven alltid behandlas efter inläggning. Vi rekommenderar att ni vänder er till en fackman.