Inomhuspanel av hÖg kvalitet

Våra inomhuspaneler används till tak- och väggbeklädnad och finns färdigbehandlade och klara för montering, eller obehandlade om du vill göra arbetet med ytbehandling själv.

Våra behandlade paneler är nedtorkade och ändspontade för enklare montering. Dessutom finns de i fasta eller fallande längder, för att passa dina prioriteringar. Korta längder är enklare att hantera, medan långa ger färre skarvar.

Vi lagerhåller pärlspont, spontpanel och faspanel 4019 i vitmålat utförande i standarddimensioner. Samtliga av dessa är tillverkade av kvistren råvara, fingerskarvad och täckmålad med en fuktkvot på 10% +-2%. De vitmålade panelerna är hyvlade med förlängd underdel av honsponten för dolt spikmontage.

behandling TrÄpaneler

Massiva träpaneler för inomhusbruk finns i flera olika utföranden anpassade för olika ändamål, tidsåldrar samt tycke och smak. Trä är ett levande material som kommer att förändras i takt med att luftfuktigheten ändras under året. Panelen kan därför komma att krympa/svälla och det finns risk att panelen kupar något. Förändringar som grundar sig på naturlig beskaffenhet (relativ luftfuktighet, solljus m.m.) är inte reklamationsgrundande fel utan är en följd av virkets naturliga förändring.

Låt panelen ligga till sig i det rum som den skall monteras i och acklimatisera sig två till tre veckor. Under den torra årstiden, senhösten och vintern kan detta ta längre tid. Vill du undvika större breddförändringar i panelen skall den monteras vid en fuktkvot runt 10%, vilket passar ett nor-malt inomhusklimat. Detta kontrolleras genom att använda en fuktkvotsmätare. Normal rumstemperatur anses vara cirka 20 grader med en relativ luftfuktighet på 40–60%. Panelen skall ligga kvar i sin originalförpackning och buntarna spridas ut på golvet för en jämn acklimatisering. Kontrollera varje panelbräda noga innan montering. Paneler med synliga skador eller fel från fabrik sorteras bort och reklameras till inköpsstället. Avvikelser som beror på felaktigt handhavande, montering, lagring, efterbehandling av ytan eller synpunkter på träets naturliga egenskaper såsom ådring, mognad, naturlig struktur och allmänt utseende beaktas inte som reklamation.

montering trÄpaneler

Vid montering öppnas en bunt i taget. Panelbrädorna spikas, skruvas eller fästs med panelclips i underlaget. Lämplig spik till 12–15 mm panel är dyckert 2,2 × 45mm. Slå aldrig i spiken helt med hammare, använd dorn för att försänka spiken. Även spikpistol kan användas. Paneler utan ändspont skarvas över en regel.

Paneler med ändspont monteras löpande med en liten limsträng (trälim) i änden av panelbrädan. Skarvar skall förskjutas 600 mm. Gällande byggnormer skall alltid följas. Träpaneler kan sättas upp på varierande underlag. På träskivor är det i allmänhet lätt att spika direkt i underlaget. Vid t.ex. betong eller gips är det lämpligt att sätta upp en spikläkt av trä att fästa panelen i. All behandling av panel skall ske innan montering för att undvika att behandlade panelbrädor limmar ihop och spricker isär vid torkning. En behandlad panel som eftertorkar lämnar även efter sig obehandlade springor.

Vill du själv behandla panelen rekommenderar vi dig att först ta kontakt med bygghandelns färgavdelning om du är osäker på hur du ska göra.

Reklamation

Synliga brister i kvalitet, fuktkvot, eller annat som kan uppfattas som felaktigt skall reklameras före montering. Granska därför varorna noga innan montering. Reklamation som framförs först efter montering och innehåller fel som märkts eller borde ha märkts före monteringen beaktas inte. Den som monterar panelen har i och med monteringen godkänt kvalitén och är ansvarig för slutresultatet. Trä är ett levande naturligt material och har naturliga avvikelser utan att det skall klassas som defekter. Reklamerade varor skall hanteras med samma omsorg som prima vara tills återförsäljaren har arbetat igenom reklamationen. På ytbehandlade paneler kan kvistar och trästruktur komma att framträda när panelerna mognar. Detta är ett naturligt förlopp för trä och är inte reklamationsberättigande. Obehandlade eller vitmålade paneler mognar/gulnar med tiden.