Specialprodukter

Specialprodukter är ett brett begrepp, det kan vara allt från den lilla listen som fanns i torpet du köpte, till en brandimpregnerad panel som skall sitta i en nyproduktion. Kontakta våra återförsäljare/Bygghandeln, så kommer vi gemensamt att hjälpa dig med din förfrågan.

Kontaktuppgifter för Bygghandeln:
Mail: robert@combiwood.se
Telefon - kontor: 0224-702 50

Ny målningslinje inom Combiwood för specialkulörer, installerad januari 2018.
Den nya målningslinje har stor kapacitet och är en snabbmålande linje med hastigheter på 160 meter per minut.
Välkommen med prisförfrågningar