Öppettider i semestertider

Hej
Så har det gått ett år igen. Sommaren är här och semestrarna börjar så smått komma igång. Denna vår har som alla vet varit annorlunda. Trots allt elände så hör vi till den lyckligt lottade delen i arbetslivet. Ni har fått god tillströmning av kunder som ser om sina hem, och det har kommit även oss till del. Produktionen och råvarutillgången har fungerat för vår del, så vi står väl rustade inför sommaren och hösten.

Information runt sommarveckorna på Combiwood.

Combiwoods Centrallager i Tallinn håller öppet hela sommaren.
Minst en säljare finns i tjänst under semesterperioden.
Lagret i Hedåker har semesterstängt veckorna 29-30.

Vi på Combiwood tackar för fint samarbete och önskar dig och din familj en skön och trevlig sommar.

Vänligen
Kairi, Robert, Peter, Göran och Axel.